Packs multivisita

NUTRITIONAL PACK (HEALTH):
-Demana informació: info@nourishlab.com


PLA DE XOC 2 MESOS:
– Demana informació: info@nourishlab.com


TARIFA PLANA:
– Demana informació: info@nourishlab.com


  • Els packs no són reemborsables, són personals i intransferibles.
  • Els packs s’abonaran en un sol pagament i un cop fet, s’enviarà el justificant a info@nourishlab.com sol·licitant la factura si és necessari
  • El període d’us del pack de 5 visites és de sis mesos després de la primera visita.
  • El pack de tarifa plana es pagarà durant els 5 primers dies de cada mes. L’hora de les visites on-line es pactaran amb el teu dietista-nutricionista i es realitzaran mitjançant skype o FaceTime

Num. de compte (La Caixa): ES18 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX