L’equip de nutricionistes de nourishLabPro hem desenvolupat una unitat de suport nutricional per als esportistes de qualsevol nivell o activitat esportiva
Es tracta d’un servei premium, pensat per a assolir els millors resultats i competir amb les màximes garanties o simplement per gaudir molt més del teu esport.

Com més ben planificada i executada sigui l’estratègia nutricional i més ajustada a les necessitats específiques de cada corredor, més podràs gaudir.

A continuació us presentem els dos serveis dissenyats segons les necessitats i expectatives de cada esportista.

Smart Nutritional Performace

Pensat pels més competitius per qui la fita sigui lluitar i competir al màxim: gaudir sí, però l’objectiu es focalitzar en assolir els reptes esportius.
Treballarem per assolir el seu màxim rendiment amb totes les garanties.
Es realitzaran tests metabòlics, estudis de la composició corporal, entrevistes, anàlisis i tot tipus de proves per tal de conèixer la fisiologia de cada esportista per poder adaptar el pla a les necessitats i particularitats a fi d’assolir el màxim rendiment.

Smart nutritioinal for health & enjoy

Pensat pels esportistes on la seva màxima es gaudir de l’esport i l’activitat física, amb el millor somriure, sense tenir la necessitat de competir amb el crono.

Per aconseguir-ho cal prevenir i planificar-se per evitar els possibles contratemps: problemes digestius, rampes,  falta d’energia, poca o mala preparació nutricional hídrica, així com altres situacions que poden conduir a abandonar la pràctica esportiva o a no gaudir-la tot el possible.

Buscarem millorar el rendiment, però l’objectiu principal serà gaudir com mai de l’esport .

Entrevista, valoracions,  plans d’alimentació, recomanacions hídriques, nutricionals i de suplementació. Totalment adaptat a les necessitats i situació de cada esportista

Suport

Donem suport total al pacient durant tot el tractament.

Suport permanent via WhatsApp, telefònic, Mail, a fi d’acompanyar-lo i guiar-lo durant el procés per tal d’ajustar i modificar i el pla.