El centre nourish Lab Health és un projecte d’innovació de Nourish Lab en l’assessorament dietètic i nutricional. És un nou concepte que recupera la visió global dels pacients en el seu context familiar, social, cultural, i que reuneix diferents tractaments mitjançant l’alimentació, convencional o no, utilitzant-los o combinant-los segons es consideri en cada cas, basant-se sempre en la evidència científica més actual, l’experiència, l’eficàcia i la seguretat.

Valoració

Realitzem una valoració global del pacient, mitjançant una entrevista inicial, proves analítiques, marcadors, proves funcionals, metabòliques, valoracions de la composició corporal. Tot tipus de proves per determinar l’estat actual i determinar un clar diagnòstic.

Tractament

El tractament més adequat es consensua amb el pacient un cop determinada la situació actual, el seu diagnòstic i s’executa amb el convenciment i el ple coneixement de la situació per part del pacient

Assolir una composició corporal saludable, millora dels paràmetres analítics, funcionals i metabòlics. Suports nutricionals a pacients oncològics, patologies diverses, etc.

Alimentació lliure de gluten, intoleràncies, al·lèrgies, SII, colon irritable, colitis ulcerosa, diabetis, HTA

Situacions especials: embaràs, lactància, alimentacions vegetarianes i/o veganes.

Suport

Donem suport total al pacient durant tot el tractament.

Suport permanent via WhatsApp, telefònic, Mail, a fi d’acompanyar-lo i guiar-lo durant el procés per tal d’ajustar i modificar i el pla.